Hoofdpagina

Uit maatschappij
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarom worden mensen crimineel - maatschappijleer.jpg
Sad Potato - risicofactoren criminaliteit maatschappijleer.jpg

Achtergrondinformatie voor de vakken maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen, economie, aardrijkskunde en burgerschap.

Begrippen, principes en onderwerpen[bewerken]

Armoede - Abnormaal (asociaal) gedrag - Actief kiesrecht - Afhankelijkheid - Algemeen belang - Argument - Ambtenaar
Beeldvorming - Belangen - Belangentegenstelling - Belasting - Bezuiniging
Communicatie - Compromis - Criminaliteit - Christen-democratie - Cultuur
Democratie - Delict - Dictatuur - Dilemma - Directe democratie - Doelgroep - Duurzaamheid
Economische bindingen - Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - Europese Unie (EU) - Emancipatie - Emancipatiebeweging - Emigratie
Feit - Fundamentalisme
Gedragsregels - Gemeenteraad - Generatieconflict - Gevoelsbindingen - Gezin - Globalisering - Godsdienstvrijheid - Grens - Groepsdruk - Groepsidentificatie - Grondwet
Identificatie - Identiteit - Indirecte democratie - Individualisering - Internalisatie
Liberalisme - Lijsttrekker
Kennisbindingen
Maatschappelijk vraagstuk/probleem - Maatschappelijke ladder - Maatschappelijke positie - Macht - Machtsmiddel - Mahatma Gandhi - Manipulatie - Masculiniteit en feminiteit - Massacommunicatie - Massamedia - Medium - Migratie - Migratie naar Nederland - Misdrijf
Nature of nurture - Nature-aanhangers - Nederland is veranderd - Netwerken - Non-verbale communicatie - Normen - Nurture-aanhangers
Ondernemingsrecht - Overheid - Overtreding
Parlement - Passief kiesrecht - Personen- en familierecht - Piramide van Maslow - Pluriforme samenleving - Pluriformiteit in Nederland - Polarisatie - Politiek - Politieke bindingen - Politiek links - Politiek rechts - Positieve discriminatie - Privacy - Propaganda
Rechterlijke macht - Rechtsnorm - Referendum - Regering - Respect - Ritueel - Roldoorbrekend gedrag - Rolgedrag - Rolpatronen - Rolverdeling
Samenleving - Sanctie - Sociaal-democratie - (De mens is een) sociaal wezen - Sociale cohesie - Sociale controle - Sociale omgeving - Sociale mobiliteit - Sociale verplichting - Socialisatie - Stereotype - Strafbaarheid - Strafblad - Strafmaat - Strafrecht - Subcultuur - Subculturen in Nederland
Tegencultuur - Tolerantie - Traditionele rolpatronen - Trias politica
Verenigde Naties (VN) - Verdachte - Vooroordeel - Vrijheid - Vrijheid van meningsuiting
Waarden - Werk - Wetgevende macht - Wij-gevoel
Zij-groep - Zwartwerken

Werkstukken en presentaties[bewerken]

Lesmateriaal en opdrachten[bewerken]

Coalitie en oppositie
Democratie: de meerderheid bepaalt?
Flitskaarten
Factsheets
Wiki Verwerkingsopdracht
Wiki Verwerkingsopdracht Stappenplan
Online (digitaal) werkstuk
Alternatieve toets maatschappijleer en rechtsstaat
Brochure over een onderwerp uit de maatschappijleer
Brochure over een onderwerp

Studievoortgang[bewerken]

De Vrije School Den Haag

Toetsvragen[bewerken]

Standaard bronnenlijst[bewerken]

  • Essener lesboek havo: Van den Broeke, J., Hagers, M., Ruijg, H., Vermeulen, J., Rijpkema, T., & Schuurman, T. (2017). Thema's Maatschappijleer voor havo (5e ed.). Wormerveer, Nederland: Uitgeverij Essener BV.
  • Essener lesboek vwo: Schuijt, B., Schuyt, K., Hagers, M., Linthorst, M., Rijpkema, T., & Schuurman, T. (2012). Thema's Maatschappijleer voor vwo (4e ed.). Wormerveer, Nederland: Uitgeverij Essener BV.